reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama

24 października w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca tegoroczną edycję Programu Lidera z powołania. Program jest przeznaczony dla charyzmatycznych menadżerów przedsiębiorstw, ośrodków naukowych lub kulturalno-sportowych, gospodarzy miast, którzy pełnią swoje funkcje z wyjątkowym zaangażowaniem. Tytuły Lidera z powołania wręczono w kategoriach: lider rozwoju regionalnego, lider społeczny, lider w kulturze i sztuce, lider w biznesie, lider nauce oraz lider w sporcie.

 PGR 2219

Dział: dobre

 Moje Drogie Kobiety Charyzmatyczne!

wąskieZapraszam serdecznie na  pierwsze spotkanie naszego Stowarzyszenia w nowym roku szkolnym:):)

 Termin: 3 październik
Godz. 18.00
Miejsce: Multikino - Zabrze, sala okolicznościowa na parterze, po lewej stronie od wejścia
Dział: wydarzenia

Piotr Bralski od prawie trzech lat jest dyrektorem działu IT w polskim oddziale Microsoft. Od wielu lat zarządza infrastrukturą IT w międzynarodowych korporacjach. Jego głównym celem zawodowym jest budowanie długotrwałych relacji z klientami i dostarczanie im światowej klasy usług informatycznych firmy Microsoft. Za efektywne zarządzanie systemami informatycznymi oraz za szeroko pojętą działalność społeczną Piotr Bralski uzyskał nominację do tytułu Lider z powołania.

DSC 0397

Dział: informatyka
wtorek, 25 październik 2016 11:58

„Barka” – alternatywne centrum pomocy

Przywrócić ludziom poczucie godności

W 1989 roku w opuszczonym budynku szkoły we Władysławowie, na zachód od Poznania, powstała Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” - organizacja obywatelska działająca na terenie całej Polski, zajmująca się zaniedbanymi grupami społecznymi.W ramach Sieci Barki działakilkadziesiąt podmiotów (Wspólnot, spółdzielni, centrów integracji społecznej) w kraju i za granicą.Prezes Fundacji - Tomasz Sadowski - został wyróżniony tytułem Lider z powołania.

 

Fundacja – zasady funkcjonowania

 

Małżeństwo psychologów, Barbara i Tomasz Sadowscystworzyli środowisko, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego znaleźli szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy - Celem Fundacji było zorganizowanie systemu wsparcia dla procesu integracji grup społecznie marginalizowanych, na który składają się programy obejmujące w Polsce ok. 5 tys. osób rocznie. Powstały m.in. centra integracji społecznej, które skupiają ludzi z grup wykluczonych przez społeczeństwo, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Dział: fundacje

Uczelnia otwarta na nowe

Prof. dr hab. Antoni Cygan z Akademią Sztuk Pięknych związany jest od 1983 roku. Rozpoczął wówczas studia na Wydziale Grafiki katowickiej filii ASP im. Jana Matejki w Krakowie.Po uzyskaniu dyplomu w 1988 roku przez cztery lata zajmował się głównie malarstwem. W 1992 roku został pracownikiem uczelni, początkowo jako asystent w Pracowni Rysunku i Malarstwa Pierwszego Roku. Pokonując kolejne szczeble kariery naukowej w 2012 roku, został wybrany rektorem katowickiej ASP. W kwietniu tego roku został wybrany na to stanowisko po raz drugi. Z powodzeniem łączy obowiązki wykładowcy,rektora i przede wszystkim artysty.Wyróżniony tytułem Lider z powołania.

Rektor - lider - artysta

Od powstania Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w 2001 roku Antoni Cygan prowadził pracownię Malarstwa Ściennego i Monumentalnego w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby. W roku 2003 uzyskał stopień doktora habilitowanego natomiast w 2005 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2012 roku został wybrany na Rektora uczelni.- Przez dwie kadencje byłem kierownikiem Katedry, miałem więc już pewne doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi. Zaskoczyła mnie jednak ilość decyzji, które trzeba podejmować, dokumentów do podpisania, spraw do omówienia.Uczelnia to bardzo skomplikowany organizm - przyznaje profesor.

wtorek, 04 październik 2016 10:10

Why Story - Wydanie w Gazecie Wyborczej

Wydanie wrześniowe

Dział: dobre

Jakość i zadowolenie klientów

 

Czesław Kierat, mistrz piekarski i cukierniczy z Zabrza, założyciel rodzinnej firmy, którą obecnie prowadzi razem z córką i dwoma synami. W 1999 i 2000 wybierany Najlepszym Rzemieślnikiem, a w 2005 – Piekarzem roku. W 2016 roku nagrodzony tytułem Lider z powołania Magazynu WHY Story. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze swoimi pracownikami.

 Czesław Kierat - właściciel "Rokera" po odebraniu dyplomu programu - "Lider z powołania"

Cechy lidera

Nikt w rodzinie Czesława Kierata nie był piekarzem, cukiernikiem ani przedsiębiorcą. Na początku korzystał więc z doświadczenia swoich pierwszych pracodawców. Od razu wiedział, że posiada niezbędne cechy charakteru, które pozwolą mu na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Już w siódmej klasie szkoły podstawowej, tak jak inni chłopcy w tym okresie nauki, szukałem swojej zawodowej pasji. Zainteresowałem się piekarnią, która znajdowała się w pobliżu miejsca mojego zamieszkania. Trafiłem od razu do zakładu, w którym była także cukiernia. Stąd te dwa zawody, które bardzo lubię – wspomina właściciel „Rokera”.

Dział: jemy zdrowo
wtorek, 13 wrzesień 2016 11:01

Zarządzanie gminą kobiecą ręką

Satysfakcja z pełnienia służby publicznej

 

Gmina Goczałkowice odgrywa strategiczną rolę dla całego regionu – dostarcza wodę pitną dla milionów ludzi na Śląsku. Status uzdrowiskowy pozwala jej na rozwój infrastruktury turystycznej i sanatoryjnej. Gabriela Placha, wyróżniona przez Magazyn WHY Story tytułem Lider z powołania, jest pierwszą kobietą na stanowisku wójta w historii Goczałkowic-Zdroju. Wyborcy już po raz drugi obdarzyli ją swoim zaufaniem.

 

Ciągły rozwój zawodowy

Gabriela Placha kończyła Akademię Rolniczą (Wydział Ogrodniczy), obecny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. – Nauczyłam się tam przede wszystkim logicznego myślenia i analizy – wspomina pani wójt.

W Goczałkowicach swoją karierę w Urzędzie Gminy zaczynała od najniższego stanowiska młodszego referenta. Pracuje w samorządzie już od blisko dwudziestu pięciu lat – Sporo praktycznej wiedzy zdobyłam, gdy zostałam zastępcą wójta – zauważa Gabriela Placha. 

Pełne zaangażowanie, otwarta komunikacja oraz najwyższa jakość produktów

Fabryka położona w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 2016 roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia podpisania Umowy Inwestycyjnej. Zakład zatrudnia cztery tysiące pracowników. Dyrektorem przedsiębiorstwa od 2010 roku jest Andrzej Korpak – wyróżniony tytułem Lider z powołania magazynu WHY Story.

Nowoczesny Lider

Już jako młody człowiek kierował studenckim klubem. To było jego pierwsze doświadczenie menadżerskie. – Praca z ludźmi zawsze sprawiała mi ogromną radość – wspomina.

W młodości chętnie uprawiał koszykówkę i chciał zostać dziennikarzem sportowym. Jednak jego ulubionym przedmiotem w szkole była matematyka. Stąd wybór politechniki, jako miejsca dalszego kształcenia. Po ukończeniu studiów, podjął pracę w firmie budowlanej. Potem już samodzielnie rozpoczął działalność gospodarczą w tej samej branży.

Dział: motoryzacja

Optymista, realista oraz cierpliwy negocjator

Przewodniczący Rady Miasta w Zabrzu, członek Komisji Oświaty Związku Miast Polskich, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Budowlanych w Zabrzu oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Pedagog i wychowawca młodzieży. Mąż, ojciec, dziadek. Lider z powołania. Prywatnie opisuje siebie w sportowych kategoriach „fightera”. - Lubię walczyć, nie lubię przegrywać – deklaruje z pasją w głosie.

 

 

Zabrze miastem z wyboru

- Pochodzę z Dąbrowy Tarnowskiej. Moja żona studiowała na Akademii Medycznej w Zabrzu. Często ją odwiedzałem poznając uroki tego miasta. Przyznaję, że wybrałem Zabrze dzięki żonie. Pięćdziesięcioletnie doświadczenie małżeńskie nauczyło mnie doceniać wartość kobiecej intuicji -wspomina Marian Czochara.

Strona 1 z 3
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama