reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama
Nauka i Praca > prezentacja szkół
wtorek, 23 maj 2017 11:04

Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu jest szkołą, która odpowiada na potrzeby rynku pracy. Absolwenci tej szkoły w przyszłości bez problemu znajdą zatrudnienie. Szkoła rozpoczyna nabór na rok 2017/2018 w zawodach: technik elektryk, technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Gwarantują one ciekawą pracę i wysokie zarobki.

plakat1

Informatyk to obecnie najpopularniejszy kierunek kształcenia zawodowego w Polsce. Technik elektryk jest jednym z najczęściej poszukiwanych zawodów przez pracodawców, zapewniający zarobki na początku kariery zawodowej powyżej 2500 zł. 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to z kolei nowy fach, będący odpowiedzią na postulaty firm telekomunikacyjnych, którym tacy fachowcy są potrzebni. Uczniowie, którzy wybiorą ten kierunek będą pierwszymi specjalistami w tym zawodzie. Zajmować się będą m.in. montowaniem oraz konserwacją urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej i sieci kablowych; naprawą tych systemów oraz administrowaniem sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji i sieci kablowych.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 można wybrać zawód oferowany przez szkołę branżową i zdobyć kwalifikacje do pracy elektryka, elektronika i montera izolacji przemysłowych. 

Młodzież, która chce dobrze przygotować się do matury może wybrać klasę ogólną XI Liceum Ogólnokształcącego w ZS Nr 3, a miłośnicy sportu – klasę sportową piłki nożnej. Absolwent szkoły Robert Pieczur to środkowy obrońca Górnika Zabrze.

wtorek, 16 sierpień 2016 20:26

W SGH odbył się Zjazd Absolwentów, gdzie organizowane były „Miasteczka Firm Studentów i Absolwentów SGH”. Celem przedsięwzięcia było zaoferowanie absolwentom biorącym udział w XI Międzynarodowym Zjeździe Absolwentów SGH/SGPiS, możliwości zaprezentowania własnej firmy, poznanie pomysłów biznesowych swoich kolegów - absolwentów studiów I, II i III stopnia SGH oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy absolwentami na temat prowadzenia biznesu, jak również poszukiwania synergii we wspólnych działaniach rynkowych. W Miasteczku spotkać Państwo mogli szereg firm, jak również zapoznać się z bogatą ofertą studiów podyplomowych, doktoranckich i MBA proponowanych przedsiębiorcom i wszystkim zainteresowanym przez SGH.

Aktywności w „Miasteczku Firm Studentów i Absolwentów” zaplanowane były na godziny 15.00-18.30. Podczas sesji plenarnej w Miasteczku można było zapoznać się z projektami SGH skierowanymi dla przedsiębiorców, a także z planowanymi formami współpracy SGH z otoczeniem. Ponadto prowadzone były działania „networkingowe” o bardziej kuluarowym charakterze, obejmujące prezentację ofert współpracy firm uczestników Zjazdu, a także rozmowy B2B. Miasteczko zajmowało korytarz na parterze w budynku G (od wejścia do łacznika), jak również przestrzeń całego budynku A. Dziękujemy że 24 września 2016r. byliście z nami w „Miasteczku Firm Studentów i Absolwentów SGH”!

http://zjazd.sgh.waw.pl/

poniedziałek, 25 lipiec 2016 08:38

Rozmowa z Prof. Michałem Kaczmarczykiem,Rektorem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,nominowanym do tytułu Lider z powołania,o pasjach,zarządzaniu oraz sukcesach i planach rozwoju uczelni.

 

Jakie cechy, Pana zdaniem, musi posiadać Rektor, aby dobrze zarządzać uczelnią?

Po pierwsze,musi być bardzo dobrze zorganizowany, bo liczba rozmaitych obowiązków, które trzeba ze sobą pogodzić, czasem przytłacza i powoduje chaos. Moja praca to zarządzanie uczelnią, ale również zarządzanie własną karierą naukową, realizacja wielu funkcji eksperckich, udział w projektach badawczych. Do tego dochodzi recenzowanie prac doktorskich, kierowanie własną firmą szkoleniową czy pisanie opinii dla sądów, bo pełnię również funkcję biegłego sądowego. Aby to wszystko ogarnąć, trzeba być osobą uporządkowaną, bo im więcej mamy zadań w życiu, tym większego znaczenia nabiera właśnie dobra organizacja pracy. W pełnieniu funkcji rektora ważne jest też, by być nie tylko naukowcem, ale też menedżerem, ponieważ zarządzanie uczelnią wymaga umiejętności logistycznych, marketingowych, biznesowych. Współczesne uczelnie muszą być zarządzane menedżersko, współpracować ze środowiskiem zewnętrznym, budować relacje z firmami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej. Praca rektora to inicjowanie i pielęgnowanie takich kontaktów, a także promowanie uczelni i budowanie jej wizerunku. Przydają się więc umiejętności autoprezentacji, zdolności komunikacyjne i PR-owe. W pracy rektora jest też ważne, aby być otwartym na ludzi, słuchać ich opinii i wcielać je w życie w procesach zarządzania uczelnią. Otwartość i życzliwość wobec ludzi jest też kluczowa w pracy dydaktycznej.Zawsze podkreślam, że bez względu na to, jaką funkcję na uczelni pełnię, na pierwszym miejscu jestem dydaktykiem.A jeśli „przy okazji” jestem też rektorem, to do dydaktyki muszę podchodzić szczególnie poważnie: wymagania ze strony studentów są bowiem dwa razy wyższe, a to, jak wykonuję swoją pracę, staje się świadectwem uczelni, elementem jej maki. Dlatego staram się prowadzić zajęcia na najwyższym poziomie. Mam świadomość, że stając przed studentami na wykładzie, jestem wizytówką szkoły.

czwartek, 21 lipiec 2016 08:32

Dynamiczny rozwój Politechniki Warszawskiej

Rozmowa z Profesorem Janem Szmidtem, nominowanym do tytułu Lider z powołania, Rektorem Politechniki Warszawskiej, jednej z największych i najstarszych wyższych uczelni technicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczelnia od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w rankingach szkół wyższych, kształcąc studentów w innowacyjny sposób na dwudziestu wydziałach.

Red. naczelna Why Story - Beata sekuła i Profesor Jan SzmidtRed. naczelna Why Story - Beata sekuła i Profesor Jan Szmidt

Które cechy lidera okazały się dla Pana kluczowe?

Trudno powiedzieć, ale pierwszy raz w życiu rolę lidera pełniłem już w szkole podstawowej, gdy wybrano mnie na prezesa spółdzielni uczniowskiej. Z kolegami sprzedawaliśmy zeszyty, lemoniadę i pączki. Założyliśmy sklepik szkolny i całkiem nieźle nam szło (śmiech). Uważam, że bycie liderem oznacza przede wszystkim umiejętność pociągnięcia innych za sobą. To jest bardzo skomplikowany proces, bo nie wiadomo, czy należy się uśmiechać czy krzyczeć. Trzeba mieć ogromne wyczucie do ludzi, którzy pasują do Ciebie i którzy razem z Tobą chcą coś zrobić. Zawsze powtarzam, że jeśli ktoś chce mieć władzę, to musi pamiętać, że odpowiada za podjęte decyzje i jeżeli zawiedzie, to ponosi konsekwencje. Z drugiej strony, nie warto nakładać na lidera obowiązków, których może nie udźwignąć, lepiej w pełni wykorzystać jego możliwości. Bycie liderem jest trudne - to skomplikowany proces psychologiczno-technologiczny, którego trzeba się uczyć nieustannie. To nieprawda, że ludzie mądrzy i rozsądni kochają tylko szefów, którzy są wobec nich dobrzy. Ludzie szanują również tych, którzy są sprawiedliwi i mówią otwarcie, co o nich sądzą.

czwartek, 14 lipiec 2016 10:00

Rozmowa z profesorem Andrzejem Chochółem, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nominowanym do tytułu Lider z powołania o kierunkach kształcenia, efektywnym zarządzaniu uczelnią, oraz współpracy ze środowiskiem akademickim.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) to największa pod względem liczby studentów (ponad 20 tysięcy) uczelnia ekonomiczna w kraju oraz w Europie Środkowej a także druga najstarsza w kraju państwowa uczelnia ekonomiczna. Znajduje się w ścisłej czołówce uniwersytetów wysyłających studentów do ośrodków zagranicznych (ponad 200). Dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami, umożliwia najlepszym absolwentom zdobycie stażu oraz odpowiedniej pracy.

Został Pan wybrany na stanowisko Rektora na kolejną kadencję...

Zostałem po raz drugi wybrany do pełnienia tej zaszczytnej i honorowej funkcji. Natomiast staż na uczelni mam długi. Najpierw byłem dziekanem w kolegium rektorskim - jedną kadencję, potem drugą jako prorektor. Czuję się wyróżniony, gdyż pracownicy oraz społeczność akademicka obdarzyli mnie sporym zaufaniem – otrzymałem aż 215 głosów. Taki wynik wyborów jest wyrazem zaufania do mojej osoby oraz świadomości, że staram się dbać zarówno o interesy pracowników, jak i studentów. Młodzież jeszcze przed wyborami ogłosiła, że będzie mnie popierać.

środa, 06 kwiecień 2016 09:56

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zorganizował Dni Otwarte dla przyszłych studentów. Uczelnia zaprosiła tegorocznych maturzystów do Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych przy ul. Bogucickiej 5.

 

Uniwersytet zaplanował m.in. zwiedzanie kampusu (także nocne), spotkania z wykładowcami, studentami i organizacjami studenckimi, ambasadorami kierunków. Uczestnicy mogli wysłuchać miniwykładów prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin i wczuć się w rolę prawdziwych studentów. Na kandydatów czekały także występy akademickiego chóru i spotkania z Zespołem Pieśni i Tańca „Silesianie”, a także specjalna strefa gier planszowych.

 

Wśród tematów miniwykładów znalazły się m.in.: „Niezwyczajne pomysły na biznes”, „Co naprawdę kupuje gracz, czyli marketingowe poziomy produktów FIFA16 i The Sims 4”, „Finansista XXI wieku”, „International Business - o biznesie bez granic”, „Transakcje - nie tylko ekonomiczne”, „Czy gospodarka może być smart?” oraz „Czy giełda papierów wartościowych jest źródłem bogactwa? - mini poradnik inwestora”. Uczestnicy  mogli dowiedzieć się także o tym, jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu finansów i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, posłuchać o kulturowych uwarunkowaniach biznesu międzynarodowego czy turystyce i jej najnowszych trendach.

czwartek, 21 styczeń 2016 19:52

Kompleksowe przygotowanie studentów KPSS w Czeladzi do wykonywania pracy socjalnej.

Rozmowa z Tomaszem Chorabem, dyrektorem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi na temat oferty edukacyjnej szkoły, jej tradycji oraz atutach wyróżniających ją wśród innych placówek tego typu.

 DSC 7995

Kogo kształci Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi?

Szkoła kształci pracowników socjalnych, do naszych szeregów zapraszamy osoby, które chcą pracować z ludźmi i na rzecz drugiego człowieka. Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy obejmującej działania pomocowe, wspierające osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysu. Mowa tu o wsparciu osób dotkniętych, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, wszelką niewydolnością społeczną. Krótko mówiąc, w naszym społeczeństwie coraz więcej jest ludzi, którzy nie radzą sobie z codziennością: począwszy od opieki i wychowania dzieci, aktywne poszukiwanie pracy, walka z uzależnieniami, poprzez zwyczajny brak wiary w siebie, w swoje możliwości. A każdy człowiek ma swój potencjał, o którym często nie wie, nie zdaje sobie z niego sprawy - i to właśnie pracownik socjalny powinien mieć przygotowanie do tego, by mądrze i rozsądnie takie osoby wspierać, umacniać. Bo rola pracownika socjalnego to nie tylko pomoc, ale przede wszystkim wzmacnianie, pokazywanie drogi do wyjścia z patowych często sytuacji. Oczywiście musi się to odbywać przy chęci podopiecznego do współpracy. Inaczej podejmowane działania nie przyniosą efektu.

Jaka jest tradycja Kolegium, kiedy powstało i na podstawie jakiej ustawy?

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi zostało powołane 24 kwietnia 2006 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/47/9/2006 i od października tegoż roku rozpoczęło swoją działalność. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Śląskiego, od samego początku Kolegium działa na mocy porozumienia z Uniwersytetem Śląskim, a jego siedzibą jest wyremontowany i przystosowany do prowadzonej działalności budynek przy ul. Tuwima 14 a w Czeladzi.

Kolegium posiada bogatą tradycję, opartą na Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach, która swoją działalność rozpoczęła 1 września 1993 roku na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. W wyniku reformy samorządowej od stycznia 1999 roku Szkoła Policealna Województwa Śląskiego podlegała Urzędowi Marszałkowskiemu.

Proszę opisać mocne strony szkoły.

Nasi absolwenci opuszczając mury naszej szkoły są wyposażeni w wiedzę uzupełnioną o praktykę, by sprostać temu trudnemu wyzwaniu. 3 lata nauki to kilka tysięcy godzin wykładów, ćwiczeń, projektów i praktyk zawodowych z przedmiotów, które są niezbędne do działań w zawodzie pracownika socjalnego. Finał nauki w naszej szkole to zdany egzamin zawodowy i obrona pracy dyplomowej, dzięki czemu nasi absolwenci otrzymują dyplom pracownika socjalnego, dający pełne uprawnienia do pracy w zawodzie. Ponadto podpisane porozumienie o opiece naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach daje naszym słuchaczom możliwość ukończenia także studiów I stopnia na kierunku praca socjalna. Podsumowując: trzy lata nauki i dwa dyplomy: pracownika socjalnego i dyplom studiów licencjackich z pracy socjalnej. A to oznacza otwartą ścieżkę dalszej edukacji i możliwość kontynuacji nauki na studia magisterskich. Nasi absolwenci chętnie korzystają z takiej możliwości, kończąc II stopień studiów nie tylko na kierunku pracy socjalnej, ale także na socjologii, resocjalizacji, pedagogice, naukach o rodzinie. Ta dualność wykształcenia podwyższa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Dla nas, jako szkoły istotne jest pełne, kompleksowe przygotowanie naszych słuchaczy do pracy, a to oznacza nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także przygotowanie praktyczne, dlatego też nasi absolwenci kończąc szkołę są bogatsi o prawie 500 godzin praktyk. Te zaś odbywają w instytucjach pomocy społecznej lub w instytucjach z nią związanych. Dzięki temu nasi uczniowie kończąc szkołę są wyposażeni w wiedzę teoretyczną, ale popartą praktyką. To stanowi o ich atrakcyjności w ocenie pracodawców. Ponadto realizacja praktyk często jest dla słuchaczy sprawdzianem czy wybór zawodu, którego dokonali jest słuszny. Praktyka pozwala im także na zaprezentowanie siebie, swoich predyspozycji, umiejętności w miejscu odbywania praktyk, co zdarza się - skutkuje propozycją pracy.

Co do przygotowania teoretycznego, a ściślej rzecz ujmując jego poziomu - gwarancją są nasi wykładowcy, spośród których wielu z nich posiada tytuł doktora, czy też doktora habilitowanego. To wysokiej klasy specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, prawa - a są to dla przyszłego pracownika socjalnego przedmioty wiodące w cyklu kształcenia. Nasi wykładowcy są nie tylko pracownikami naukowymi, ale także są aktywni zawodowo w swoich dziedzinach i specjalnościach. Przykładowo pracują z osobami uzależnionymi, bezrobotnymi są trenerami interpersonalnymi, superwizorami itp. Ich doświadczenie zawodowe jest dla naszych studentów źródłem bogatej wiedzy.

W jakim systemie odbywa się tu kształcenie i jakie są wymagania rekrutacyjne wobec kandydatów?

Nasze kolegium kształci pracowników socjalnych na dwóch wydziałach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Pierwszy wydział ma zajęcia w tygodniu, drugi w weekendy. Nasza oferta edukacyjna jest skierowana zarówno do ludzi młodych, zaraz po maturze, jak i osób pracujących, którzy mogą poświęcić czas na naukę jedynie w weekendy. Ukończenie kolegium jest równoznaczne ze zdobyciem zawodu pracownika socjalnego, dlatego często trafiają do nas osoby aktywne na rynku pracy, które chcą zdobyć kolejny zawód lub uzupełnić wykształcenie o studia wyższe. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta - nasi absolwenci są chętnie zatrudniani w instytucjach związanych z pomocą społeczną. A to gwarantuje stałe zatrudnienie, w instytucjach państwowych tj.: Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, domy dziecka, domy opieki społecznej itp.

A kto może zostać słuchaczem KPSS?

Każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości. To jest podstawowy warunek i wymóg. Matura jest konieczna, ponieważ dajemy możliwość ukończenia studiów wyższych I stopnia. Poza tym wystarczy złożyć wypełnione podanie w sekretariacie szkoły. Nie ma egzaminów wstępnych. Decyzja o przyjęciu jest poprzedzona konkursem świadectw. Rekrutację zaczynamy zawsze od czerwca, a kończymy w ostatnich dniach września. Po przyjęciu pozostaje już tylko wybór wydziału: czy chcemy uczyć się w systemie dziennym czy zaocznym. Dodam, że mamy doskonałe warunki kształcenia. Budynek szkoły jest wyremontowany, nowoczesny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadamy przestronne sale dydaktyczne, aulę, pracownie komputerową z dostępem do internetu i wi-fi, siłownię, doskonale wyposażoną bibliotekę z czytelnią, dzięki czemu nasi słuchacze mają na miejscu dostęp do wszystkich, wymaganych w cyklu nauki pozycji książkowych.

Zarówno wykładowcy, jak i studenci Kolegium angażują się w liczne projekty, w jakie?

Ponadto w czasie trzech lat spędzonych u nas, nasi słuchacze angażują się w realizowane przez nas projekty. A jest ich mnóstwo. Przede wszystkim są to działania na rzecz środowiska lokalnego, ale także wybranych grup społecznych. Przykładowo: piszemy bajki dla dzieci ze środowisk wykluczonych społecznie. Nasi słuchacze poznają grupę dzieci, spotykają się z nimi, wybierają sobie dzieciaka, dla którego piszą bajkę ze specjalną dedykacją. Najmłodsi swoje bajeczki ilustrują, my dzięki sponsorom wydajemy je w postaci książeczek i trafiają one bezpośrednio do dzieci. Ta akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku, z początkiem stycznia otrzymaliśmy honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka nad akcją, który podkreślił, że taka forma wzmacniania wartości własnej dziecka, a tym bardziej dziecka ze środowisk wykluczonych jest bardzo cenna. Organizujemy także cyklicznie dzień dziecka czy zabawy mikołajowe dla najmłodszych i najuboższych z miasta Czeladzi i miast ościennych. Wszystkie te akcje mają charakter charytatywny i nasi słuchacze włączają się w nie w ramach wolontariatu. Organizowaliśmy także Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, prowadziliśmy kursy komputerowe dla seniorów, wspomagamy paczkami ubogie rodziny, a w tym semestrze ruszamy z II edycją Konkursu Lider Dobroczynności, który to konkurs ma na celu promowanie postaw wolontaryjnych i działań charytatywnych wśród młodzieży szkól średnich. Jak widać wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki - ale o to nam właśnie chodzi. Chcemy wszczepiać naszym słuchaczom potrzebę takich działań, zresztą są oni bardzo chętni do udziału w takich przedsięwzięciach, a często sami je inspirują.

Taka wizja szkoły, szkoły otwartej na drugiego człowieka, promującej postawy na rzecz innych, i kształcącej na wysokim poziomie kadry pomocy społecznej to główny cel wszystkich podejmowanych działań. Mamy nadzieję, że chętnych do wykonywania tego trudnego, ale bardzo szlachetnego zawodu nigdy nie zabraknie, bo właśnie z myślą o nich staramy się podejmować jak najlepiej wyzwanie związane z kształceniem w zawodzie pracownika socjalnego. Czego dowodem są nasze starania w kwestii poszerzenia naszej oferty edukacyjne o specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego.

Beata Sekula

 

sobota, 03 październik 2015 19:40

Poznacie tutaj ludzi z pasją, pomocnych, chętnych do działania w sprawach społecznych.
Zapraszamy do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

 

poniedziałek, 31 sierpień 2015 12:40

Poniżej znajdują się informacje związane z rekrutacją uzupełniającą na uniwersytetach, do których udało nam się dotrzeć. Więcej informacji znajdziecie również na stronach tych uniwersysteów, do których linki zostały podane w treści artykułu, jeżeli więc jesteście przyszłymi studentami lub osobami chcącymi zmienić kierunek, to jest to artykuł przeznaczony właśnie dla Was!

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama