reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama
Nauka i Praca > sprawy pracownicze
czwartek, 31 marzec 2016 18:32

Zapraszamy do obejrzenia Panelu I z konferencji Kobieta Charyzmatyczna, który odbył się 17.03.2016 w Teatrze "Kamienica" w Warszawie.

W pierwszym panelu dyskusyjnym, który dotyczył przedsiębiorczości w połączeniu z działalnością społeczną wzięły udział: Anna Jakubowski – Dyrektor Generalna Coca Cola Polska, Omenaa Mensah – dziennikarka TVN, założycielka i prezes Fundacji Omenaa Foundation, której ambicją jest wybudowanie szkoły w Ghanie dla dzieci ulicy, Gabriela Pudlo–Chojnacka – prezes POCH Sp. z o.o, niezmiernie przedsiębiorcza kobieta oraz wyjątkowa działaczka społeczna, Anna Tylkowska – zarządzająca sprawnie i z ogromnym sercem Warszawską Spółdzielnią WSS Społem Śródmieście, Małgorzata Obuchowska-Gembala – Dyrektor Wydziału Programów PomocowychFunduszu Górnośląskiego S.A, udzielajaca wsparcia finansowego nowopowstającym firmom, dr Krzysztof Księżopolski, pracownik naukowy SGH, Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska, Marta Chmielewska - Kierownik ds. Zarządzania Informacją WewnętrznąDHL Polska, członek zarządu Fundacji DHL Dostrzegamy Innych Ludzi, Beata Twardowska - Prezes Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Edyta Walęciak-Skórka - właścicielka Centrum Szkoleniowo-Coachingowego Wyższy Poziom oraz Akademii Projektantek Przyszłości, a takżeElżbieta Jeznach, redaktor naczelna Magazynu Businesswoman&life. Zacne grono dyskutowało m.in. na temat pozycji kobiet w biznesie w naszym kraju, o tym jak wygląda rozwój kariery oraz jak macierzyństwo wpływa na dalsze losy zawodowe.

Wnioski: 1. Człowiek jest najważniejszy. 2. Nie zapominajmy o naszych pasjach. 3. Istota roli życiowej: Ja. 4. Delegujmy obowiązki 5. Zaangażowanie a nie poświęcenie. 6. Warto pomagać innym!

niedziela, 29 listopad 2015 14:40

HR jako partner strategiczny wspomagający zarządzanie miastem.

26 i 27 listopada 2015 r. w zabrzańskim hotelu Diament odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami - organizowana przez Miasto Zabrze w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach.

 

W czasie dwóch kolejnych dni przedstawiciele szeroko rozumianej kadry zarządzającej z Polski i zagranicy mieli możliwość wysłuchania oraz zaprezentowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń, poglądów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z przedstawicielami środowisk samorządowych, naukowych i biznesowych.

EwaWeber

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji było: HR jako partner strategiczny wspomagający zarządzanie miastem. Nasi prelegenci, eksperci w dziedzinie zarządzania zaprezentowali swoje doświadczenia, spojrzenie na to, w jaki sposób poszczególne elementy zarządzania zasobami ludzkimi mogą wpływać na rozwój zarządzania nie tylko zasobami ludzkimi ale i całą organizacją. Uczestnicy Konferencji mieli również okazję do zapoznania się z założeniami międzynarodowego projektu FIND THE BEST! – Competency Based Recruitment in Public Administration, w ramach którego udostępniane jest darmowe narzędzie do moderowania procesu rekrutacji dla administracji publicznej oraz z wdrożeniem modelu kontroli zarządczej.

jaFR

Karolinahigh

ICF

why

 

 

wtorek, 17 listopad 2015 21:41

CEL KONKURSU:

Wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.

PlakatBiznesplan.Baner

MISJA ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Główną misją ZCRP jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w mieście poprzez:

 • Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego

 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu

 • Tworzenie programów promujących przedsiębiorczość

 • Organizację wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości i aktywizację przedsiębiorczą mieszkańców miasta

 • Rejestrację, zawieszanie, wykreślanie działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Konkurs „Zabrzański Biznesplan” po raz pierwszy ogłoszony został w roku 2013.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikro przedsiębiorców.

Od pierwszej edycji Konkursu blisko współpracuję z firmami, nie tylko z Zabrza,
ale i z całej Polski w ramach organizacji Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.
Mam świadomość, że gdyby nie pomoc osób, które odniosły sukces w biznesie oraz chęć wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, organizacja Konkursu „Zabrzański Biznesplan” byłaby
o wiele trudniejsza.

Podczas dwóch edycji Konkursu laureaci zdobyli wiele cennych nagród ufundowanych przez Sponsorów Konkursu, stanowiących wsparcie dla rozwijającej się firmy. Wśród nagród znalazły się: nagrody pieniężne, lokale na prowadzenie działalności gospodarczej, program do zarządzania firmą, możliwość promocji w mediach, sesje coachingowe, kursy języka obcego, obsługa prawna, obsługa księgowa, zaprojektowanie i hosting strony internetowej, weekend dla dwóch osób w hotelu, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, smartfon, meble biurowe, zniżki na semestr nauki na studia licencjackie oraz kursy i warsztaty, zniżki na ubezpieczenie firmy oraz voucher na obuwie i torbę. Łączna pula nagród, podczas drugiej edycji Konkursu wyniosła około 150.000,00 zł.

W ramach promocji Konkursu „Zabrzański Biznesplan”, rozkolportowanych zostało ponad 300 plakatów oraz prawie 20 000 ulotek informacyjnych, na których widnieje logo Sponsora. Ponadto Sponsorzy oraz organizatorzy Konkursu uczestniczyli w kilkunastu audycjach w radiu Silesia (dawniej Radio Plus) oraz nagraniach w TV Zabrze.

Informacje o Konkursie oraz o jego Sponsorach i patronach medialnych pojawiają
się także na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Ponadto „Zabrzański Biznesplan” promowany jest podczas każdego wydarzenia, w którym udział bierze
Miasto Zabrze i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Targi Pracy
i Przedsiębiorczości, Giełda Pracy, Skarbnikowe Gody – Święto Miasta, Piknik w Rytmie Firmy).

Serdecznie zapraszam do wzięcia czynnego udziału w Konkursie oraz wsparcia lokalnego biznesu jako Sponsor Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Gala wręczenia nagród w Konkursie „Zabrzański Biznesplan 2014” zgromadziła blisko 200 gości – sponsorów, przedsiębiorców, przedstawicieli miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów.

4 45 5

Pozytywne opinie o konkursie utwierdzają w przekonaniu o słuszności zorganizowania kolejnej edycji Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Korzyści dla Sponsora:

 1. Tytuł SPONSORA KONKURSU.

 2. Zamieszczanie informacji dotyczących wydarzenia wraz z logiem Sponsora na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, fanpage wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Facebooku.

 3. Zamieszczenie logo Sponsora na materiałach promocyjnych Konkursu (ulotki, plakaty).

 4. Szeroko zakrojona promocja wydarzenia w mediach (telewizja, radio, prasa).

 5. Możliwość wystawienia przez Sponsora stojaka reklamowego typu roll-up podczas trwania wszystkich etapów konkursu jak również podczas Gali Finałowej.

 6. Udział w Gali Finałowej Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Informacje na temat wszystkich wydarzeń organizowanych przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu (zakładka „Dla biznesu” – Aktualności) w formie reportaży oraz na stronie https://www.facebook.com/um.zcrp lub telefonicznie pod nr telefonu (32) 273-97-70.

KONTAKT:

Sekretariat

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Tel. (32) 273-97-70

e-mail: ZCRP@um.zabrze.pl

PlakatBiznesplan

środa, 21 październik 2015 12:03

Już 26 listopada 2015 r. w zabrzańskim hotelu Diament rozpocznie się organizowana przez Miasto Zabrze w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach V Międzynarodowa Konferencja pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi".

 

W czasie dwóch kolejnych dni przedstawiciele szeroko rozumianej kadry zarządzającej z Polski i zagranicy będą mieli możliwość wysłuchania oraz zaprezentowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń, poglądów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z przedstawicielami środowisk samorządowych, naukowych i biznesowych.

To już V edycja tego, cieszącego się coraz większym zainteresowaniem wydarzenia, na które serdecznie zaprasza Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji jest HR jako partner strategiczny wspomagający zarządzanie miastem. Nasi prelegenci, eksperci w dziedzinie zarządzania zaprezentują swoje doświadczenia, spojrzenie na to, w jaki sposób poszczególne elementy zarządzania zasobami ludzkimi mogą wpływać na rozwój zarządzania nie tylko zasobami ludzkimi ale i całą organizacją. Uczestnicy Konferencji będą mieli również okazję do zapoznania się z założeniami międzynarodowego projektu FIND THE BEST! – Competency Based Recruitment in Public Administration, w ramach którego udostępniane jest darmowe narzędzie do moderowania procesu rekrutacji dla administracji publicznej oraz z wdrożeniem modelu kontroli zarządczej.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama