reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama
poniedziałek, 12 czerwiec 2017 07:43

Bożena Czerwińska - prezentacja redaktor prowadzącej rubrykę nt. zespołu Aspergera.

Opublikował 
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Bożena Czerwińska - doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, certyfikowany terapeuta i diagnosta pedagogiczny. Absolwentka  Studium Mediacji oraz Studium Psychologii Sądowej. W trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

 

Dyplomowany nauczyciel, który szczególną troską obejmuje: dzieci i młodzież z dysleksją, ADHD, zespołem Aspergera (obecnie pojmowanego jako spektrum zaburzeń autystycznych - ASD).Zajmuje się m.in. problematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu w kontekście:

- przestrzegania wytycznych opinii i orzeczeń z PPP przez placówki oświatowe

- sytuacji rodziców i opiekunów prawnych i całych rodzin

- przybliżenia specyfiki deficytów ucznia

- problemów z  prawidłowym przebiegiem procesu postawienia diagnozy o ASD

- akceptacji w środowisku szkolnym i w społeczeństwie

- pozywania do sądów rodziców, a nawet samych dzieci z powodu zaburzeń autystycznych

- nieprawidłowości w orzekaniu na komisjach ds. niepełnosprawności

- poradnictwa dla nauczycieli

 

Uczestniczka wielu szkoleń, mi.in:

- Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu - przejawiającymi zachowania problemowe - edcfwedług modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań. Szkolenie prowadzone przez Garego LaVigna (Dyrektor ds. Klinicznych w Institute for Applied Behavior Analysis w Los Angeles)

- Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD. Szkolenie prowadzone przez Garetha Hardmana i Kate Nixon (specjaliści z National Autistic Society z Wielkiej Brytanii)

- Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej. Szkolenie prowadzone przez Andy Bondego ( lider w dziedzinie autyzmu i Stosowanej Analizy Zachowania) i Lori Frost  (lider w dziedzinie rozwijania funkcjonalnych systemów komunikacyjnych)

- Profil psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD

- Autyzm ZA. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu otechniki behawioralne;

- Kurs bazowy Stosowana Analiza Zachowania – teoria i praktyka;

- Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera;

- Jeśli nie zespól Aspergera , to co? – konferencja szkoleniowa

- Najważniejsze, by wspierać. Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzia pracy z uczniem

 

Podnosi swoje kwalifikacje poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i war-sztatach  o tematyce autyzmu, Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, czy terapii pedagogicznej. Prowadzi wykłady/warsztaty na konferencjach i szkoleniach dotyczących różnych płaszczyzn: szkolnych, społecznych,  orzecznictwa  nt. autyzmu. Autorka publikacji w tym zakresie. Przewodnicząca Komisji ds. niepełnosprawności i edukacji włączającej przy Stowarzyszeniu Kobieta Charytatywna. Prywatnie: matka dwójki dzieci zespołem Aspergera i ADHD,

Czytany 287 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 lipiec 2017 14:50

Skomentuj

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji Administratora.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama