reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama
Technologie i Motoryzacja > technologia medyczna
piątek, 22 lipiec 2016 13:25

Innowacyjność, rozwój oraz efektywne zarządzanie

Dr hab. inż. Adam Gacek jest autorem lub współautorem 14 patentów z zakresu techniki cyfrowej i inżynierii biomedycznej oraz laureatem 15 nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za działalność naukową, dydaktyczną, rozwojową i innowacyjną. Nominację do tytułu Lider z powołania otrzymał za wieloletnie i efektywne zarządzanie Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, jedynej jednostki badawczej w kraju, działającej w obszarze inżynierii medycznej, która obejmuje swoją działalnością wszystkie etapy procesu opracowywania wyrobu medycznego.

 

Czy uważa Pan, że liderem z powołania człowiek jest już od urodzenia?

Pytanie „Jak się zostaje liderem z powołania?" jest oczywiście trochę pytaniem podchwytliwym, bo nikt na ogół tego nie planuje. Myślę, że życiowe okoliczności i pewne cechy osobowościowe predysponują daną osobę na funkcję lidera. Uważam, że w głównej mierze decydują o tym jednak własne cechy charakterologiczne i intelektualne. Moim zdaniem, aby zostać liderem trzeba najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę, wykształcenie, które będzie bazą do działań w pracy zawodowej. Właściwie dopiero wtedy zdobywa się odpowiednie umiejętności przywódcze i doświadczenie. Wśród wielu pożądanych cech lidera, bardzo istotna jest umiejętność współpracy z ludźmi, umiejętność pracy zespołowej, przejawianie własnej inicjatywy i inspirowanie współpracowników do twórczego działania. Prawdziwy lider oprócz tego, że stawia wymagania, wyznacza ścieżki działania. Musi być też otwarty na konstruktywną krytykę. Jeżeli tego w sobie nie odnajdzie, jeśli np. rządzi nim tylko chęć władzy i jest bezkrytyczny w swoim działaniu, to może się to dla niego marnie skończyć. Po prostu, lider musi również słuchać innych, musi rozumieć racje swoich najbliższych współpracowników. Lider powinien być kreatywny. Inicjatywność powinna być cechą wrodzoną osoby aspirującej do bycia liderem. Musi posiadać umiejętności do zorganizowanego, integracyjnego działania. Bez dobrze zorganizowanego działania zespołowego nie można oczekiwać efektów wysokiej jakości. W działaniu lidera bardzo ważna jest motywacja do osiągnięcia jakiegoś celu. Lider musi mieć pełne przekonanie o możliwościach osiągnięcia wyznaczonego celu. Z własnego doświadczenia powiem jednak, że nie jest łatwo sprostać tym wszystkim wymaganiom jakim powinien odpowiadać lider, gdyż działa on w pewnym otoczeniu, które na ogół nie może sam kształtować.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama